علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور Eighteeth – Apex Locator Epex

6,500,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اندو موتور Woodpecker – Endo Pace

14,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس روتاری ماراتن مدل Marathon – Endo A plus

28,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور مینی ایتیس Eighteeth- Air pex

6,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور – Woodpecker -Woodpex1

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور – Woodpecker-minipex

6,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس فایندر و روتاری Morita – DentaPort

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور مدل DEM – Dempex

18,500,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس فایندر Denjoy – Joypex

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس فایندر Morita – Dentaport ZX

تماس بگیرید