2,200,000 تومان2,400,000 تومان
error: خطا: محتوا غیر قابل کپی برداری می باشد