علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور فسفر پلیت اپیکسیا – APIXIA – Phosphor Plates

6,250,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

الیافی و نایلونی

کاور سنسور فسفر پلیت

220,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور فسفر پلیت – Kavo

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

فسفر پلیت Fussen

96,900,000 تومان