علاقه مندم
علاقه مندم
240,000 تومان398,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ترمیمی و پروتز

کامپوزیت SHOFU -Beautifil II

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
330,000 تومان365,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
510,000 تومان520,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ترمیمی و پروتز

کامپوزیت 3M-Filtek P60

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
در انبار موجود نمی باشد

ترمیمی و پروتز

3M-Filtek z250-کامپوزیت

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
در انبار موجود نمی باشد
علاقه مندم
علاقه مندم

ترمیمی و پروتز

کامپوزیت فلو – Cavex-Quadrant

تماس بگیرید