علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات جراحی و ایمپلنت

موتور ایمپلنت Woodpecker – Implanter

58,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اندو موتور Woodpecker – Endo Pace

14,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور RVG وودپیکر Woodpecker – iSENSOR

39,900,000 تومان46,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس فایندر دی تی ای – Woodpecker DTE DPEX 3

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس فایندر مدل دی تی ای – Woodpecker DTE DPEX 1

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور – Woodpecker -Woodpex1

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اپکس لوکیتور – Woodpecker-minipex

6,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اپکس لوکیتور و اندو موتور

اندو موتور القایی – Woodpecker -Endo Smart Plus

18,700,000 تومان