کامپوزیت تینت بیسکو Bisco – Characterization Tints

تماس بگیرید

کامپوزیت فلو حاوی رنگ دانه، با ویسکوزیته پایین

برای بازسازی شیارهای اکلوزال، ترک های ناشی از فشار، لبه های آهکی انسیزال و لکه های ناشی از کلسیم

قابل دسترس در  9رنگ مختلف (سرنگ های 0/5گرمی)

برند:Bisco
پاک کردن


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .