پد فرم‏ دهی کامپوزیت‏ ایوکلار Ivoclar Vivadent – OptraSculpt Pad

تماس بگیرید

 پدهای ساخته شده از فوم که باعث جلوگیری از چسبیدن کامپوزیت به قلم و ماندن جای قلم بر روی کامپوزیت می‏گردد.

دو سایز بزرگ و کوچک پد برای فرم دهی در ونیرهای مستقیم و ترمیم‏های کلاس III و کلاس IV

مقیاس مرجع بر روی دسته قلم برای ثبت کردن تراز محور و پهنای دندان قدامی

زاویه کار مناسب و بهینه برای ناحیه قدامی

پاک کردن


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .