فایل پروتیپر

تومان

ویژگی های فایل پروتیپر:
تنوع تیپر
سطح مقطع مثلثی شکل
تنوع قطر
زاویه برش کارآمد
ایمنی
دسته کوتاه
زاویه هلیکال متغیر و عدم پیچش ناگهانی فایل
انعطاف پذیری
پاک کردن


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .