اطلاع رسانی

پس از ثبت نام  در وب سایت از امکانات زیر بهره مند خواهید شد  :

  • سیستم پیامک گزارش خرید
  • اطلاع رسانی  های دوره ای از آفرها و تخفیف های ویژه
  •  خبرنامه پیامکی