اسکنر و دوربین داخل دهانی

اسکنر داخل دهانی BLZ مدل INO100

408,000,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور فسفر پلیت Woodpecker- PSP Plates Size 2

8,500,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور داخل دهانی Woodpecker – U-Sensor

66,500,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور فسفر پلیت اپیکسیا – APIXIA – Phosphor Plates

تماس بگیرید
ناموجود

اسکنر و دوربین داخل دهانی

دوربین داخل دهانی اکو مدل Eco – T5 Wireless

4,000,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ بزرگ LED مدل AjTeb -LRG

4,350,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – CTX-ABS

3,890,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – MD-ABS

2,890,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور RVG وودپیکر Woodpecker – iSENSOR

60,900,000 تومان69,900,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

سنسور RVG HANDY HDR500

51,900,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

پلیت ایرتکنیک آمریکا – AIR TECHNIQUES

4,600,000 تومان7,100,000 تومان

تجهیزات دندانپزشکی

میکروسکوپ مدل Zumax-OMS2360

تماس بگیرید