تصویربرداری دیجیتال

سنسور RVG وودپیکر مدل Woodpecker- i-SENSOR

36,900,000 تومان41,900,000 تومان

تصویربرداری دیجیتال

سنسور RVG HANDY HDR500

36,900,000 تومان

تصویربرداری دیجیتال

پلیت ایرتکنیک آمریکا- AIR TECHNIQUES

1,680,000 تومان4,900,000 تومان

تجهیزات و دستگاهها

سنسور فسفر پلیت – Kavo

1,450,000 تومان8,910,000 تومان