Kulzer

Kulzer یکی از شرکت های دندانپزشکی پیشرو در جهان است که دفتر مرکزی آن در هانائو، آلمان است. این شرکت طیف وسیعی از محصولات را به دندانپزشکان و تکنسین های دندان ارائه می دهد که شامل دندانپزشکی زیبایی، حفظ دندان، پروتز، پریودنتولوژی و دندانپزشکی دیجیتال می شود.

کولزر همچنین با ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، محققان و موسسات دانشگاهی برای حمایت از رفاه جامعه و سلامت کلی دهان همکاری می کند. برای این منظور، کولزر حامی شرکت بنیاد ملی بهداشت دهان و دندان کودکان که یک سازمان غیرانتفاعی است می باشد که دسترسی به مراقبت از هزاران کودک محروم را فراهم می کند.