کوئیک وایت تولید کننده پیشرو در زمینه سفید کردن دندان در انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپایی است.

Quickwhite در محصولات سفید کننده دندان برای دندانپزشکی حرفه ای تخصص دارد، طیف سفید کننده آن شامل کیت هایی برای بهبود درمان های دندانپزشکی زیبایی برای بیمار است.