محصولات فروش ویژه

5% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف

آمالگام و آمالکپ

آمالکپ پنج واحدی SDI-GS80

1,750,000 تومان 1,663,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف

آمالگام و آمالکپ

آمالکپ ۲ واحدی سپهر

685,000 تومان 651,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف

آمالگام و آمالکپ

آمالکپ ۳ واحدی سپهر

875,000 تومان 832,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف

اینسترومنت ها

پنس ارگونومیک – Falcon

125,000 تومان 113,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف

اینسترومنت ها

قیچی ایریس Falcon-سرکج

155,000 تومان 140,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
3% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف

باندینگ و رزین

باندینگ Vivadent-Tetric N-Bond

690,000 تومان 656,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف

اینسترومنت ها

هموستات Falcon-سر صاف

120,000 تومان 108,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف

اینسترومنت ها

هموستات Falcon-سر کج

120,000 تومان 108,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
4% تخفیف

پانسمان موقت و کویت

پانسمان موقت سفید-Meta

990,000 تومان 950,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
4% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
540,000 تومان1,590,300 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
759,000 تومان2,294,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
959,800 تومان2,954,000 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
1,406,000 تومان4,321,300 تومان
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
6% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
15% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
10% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
5% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
2% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
2% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
2% تخفیف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها