محصولات فروش ویژه

12% تخفیف
44,000 تومان307,800 تومان
8% تخفیف
7% تخفیف
8% تخفیف
4% تخفیف
15% تخفیف
50% تخفیف
8% تخفیف

ابزار و لوازم ترمیمی

فتوکنتراستور – Dental Photography Contraster

450,000 تومان
15% تخفیف
33% تخفیف

لوازم مصرفی و عمومی

ماندرل فشاری آکوراتا – Acurata

100,000 تومان