علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ایمپلنتولوژی

پیزوسرجری Mectron – White

154,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ایمپلنتولوژی

پیزوسرجری Mectron – Touch

208,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اندو اسکیلر و التراسونیک

دستگاه جرمگیر اولتراسونیکMectron -Micropiezo S

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم