تجهیزات دندانپزشکی

توربین پوش باتن WJ-Medical

2,100,000 تومان2,400,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1,900,000 تومان2,100,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات جراحی و ایمپلنت

هندپیس جراحی WJ – Medical

1,900,000 تومان