محصول کشور: ایتالیا

سال تاسیس: ۲۰۰۹

علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

رادیو گرافی دیواری – (ARDET ORIX (AC

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

رادیوگرافی ایستاده – (ARDET ORIX (AC

116,900,000 تومان