3% تخفیف
قیمت اصلی 1,430,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,390,000 تومان است.
2% تخفیف
قیمت اصلی 2,030,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000 تومان است.
2% تخفیف
قیمت اصلی 2,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,490,000 تومان است.
1% تخفیف
قیمت اصلی 3,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,485,000 تومان است.