شرکت Dentsply از سال ۱۸۹۹ در نیویورک امریکا شروع به کار کرد و به یکی از بزرگترین شرکت های تجهیزات و مواد دندانپزشکی در دنیا تبدیل شد. دنسپلای در سال ۲۰۱۶ با شرکت آلمانی سیرونا (Sirona، تاسیس ۱۸۷۷) ادغام گردید.

در حال حاظر شعبه مرکزی این کمپانی در نیویورک و شعبه بین المللی آن در اتریش و ۴۰ شعبه (با بیش از ۱۵۰۰ کارمند) و ۱۲۰ نمایندگی فروش آن در کشورهای مخنلف قرار دارد.