UltreDent: 

UltraDent برای اولین بارعملیات تولیدی خود را در اردن جنوبی، یوتا، در سال 1979 تاسیس کرد. درحال حاضر در 9 کشور شعبه های مختلفی دارد و به بیش از 125 کشور محصولات خود را می فروشد.

اکنون، پس از گذشت بیش از 40 سال، الترادنت یک شرکت تامین و تولید دندانپزشکی جهانی با چندین محصول پیشرو در این صنعت است.  محصولات Ultradent در سراسر جهان توسط دندانپزشکان، مراکز گروهی، سازمان های دولتی و دانشگاه ها استفاده می شود.

محصولان الترادنت در زمینه های مختلفی همچون: بهداشت دهان و دندان، اچینگ و باندینگ،سمان ها،بلیچینگ،کامپوزیت ها و یونیت و… می باشد.