یک شرکت در کره جنوبی می‌باشد که در ساخت موتورهای الکتریکی دندانپزشکی، از جمله موتورهای ایمپلنت Micro-NX تخصص وحق انتخاب بین المللی دارد. موتورهای الکتریکی آن با استفاده از فناوری ثبت شده در چین، ژاپن و ایالات متحده تولید می شوند.

MicroNX دارای 30 حق مالکیت معنوی و حق اختراع است و در سال 2011 به عنوان بهترین تولید کننده هندپیس دندانپزشکی در جهان انتخاب شد.