علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

دستگاه ضدعفونی کننده ی محیط و سطوح

دستگاه ضدعفونی کننده فضا و سطوح

8,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات استریلیزاسیون

حمام اولتراسونیکBacker- VClean1- L2

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

دستگاه ضدعفونی کننده Noura UV 50

4,600,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

التراسونیک 6 لیتری Codyson

7,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

التراسونیک 2/5 لیتری – Codyson

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

التراسونیک Tecnogaz ایتالیا

تماس بگیرید