ناموجود
135,000,000 تومان155,000,000 تومان

دستگاه ضدعفونی کننده ی محیط و سطوح

دستگاه ضدعفونی کننده فضا و سطوح

8,000,000 تومان

تجهیزات استریلیزاسیون

حمام اولتراسونیکBacker- VClean1- L2

10,900,000 تومان43,900,000 تومان