14,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
23,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

لوپ چشمی مدل SLF زومکس – Zumax Binocular Loupes SLF

16,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

لوپ چشمی مدل SLT زومکس – Zumax Binocular Loupes SLT

23,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

لوپ کلاهی مدل SLH زومکس – Zumax Binocular Loupes SLH

15,500,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

لوپ کلاهی مدل SLH زومکس – Zumax Prismatic Loupes SLH

تماس بگیرید
30,000,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
4% تخفیف

تجهیزات دندانپزشکی

لوپ دندانپزشکی بلمونت – Belmont

قیمت اصلی 70,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,500,000 تومان است.

تجهیزات دندانپزشکی

میکروسکوپ Ekler – Elio

تماس بگیرید