خدمات

  • اجرا امور مدیریتی و پیمانکاری کنترل مطب طبق قرار داد به صورت سالیانه
  • مشاوره رایگان , اتوماسیون , طراحی و راه اندازی پروژه های دندانپزشکی از ابتدا تا بهره برداری
  • ارائه کالاها وتجهیزات دندانپزشکی درکلینیک متقاضی
  • ارسال تکنسین های مجرب به اقسام نقاط تهران و شهرستان ها
  • اجرای دکوراسیون داخلی مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی
  • تامین کلیه مواد و تجهیزات دندانپزشکی مطابق با استانداردهای روز اروپا