کامپوزیت کلاسیک Kulzer -Charisma Classic Composite

670,000 تومان

کامپوزیت کلاسیک کولزر در ترمیم مستقیم پوسیدگی های کلاس I تا V
میکروهیبرید
نخستین کامپوزیت دارای تکنولوژی Microglass II
مناسب ونیرهای کامپوزیتی
اسپلینت دندان
مناسب ترمیم های پرسلنی
هندلینگ آسان به هنگام ترمیم
دارای خاصیت رادیو اپک
بستن فاصله بین دندان ها (دیاستم)
کمترین چسبندگی به قلم در هنگام کار

برند:Kulzer