رول پنبه Beesure

تماس بگیرید

100% پنبه
منعطف
رول پنبه بسیار فشرده شده
جذب بالا