سمان رزینی موقت ایتنا iTENA ProviTemp

تماس بگیرید

کاربرد:

  • چسباندن کراون و بریج موقت
  • چسباندن موقت اسپلینت ها
  • چسباندن موقت رستوریشن های پروتزی دائم: اینله و آنله، کراون و بریج
  • حاوی فلوراید
  • بدون اوژنول
  • رادیواپک
برند:Itena


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .