بلیچینگ خانگی کارباماید پروکساید ۲۲%- Avant Dental Supply-Bleachig Kit Single

تماس بگیرید

کیت شامل 5 سرنگ 3 میل

حاوی: هیدروژن پروکساید 22%

گلیسیرین, پلی اتیلن گلیکول, ساخارین سدیم

پربورات سدیم, تری اتانول آمید

اسید پلی آکریلیک, ادتا

محصول کشور: آمریکا