گلاس آینومر لوتینگ Cavex -Glass Ionomer Cement

تماس بگیرید

  • زیست سازگاری و عدم تحریک پالپ
  • چسبندگی و اتصال مطلوب به بافت دندان
  • ثبات ابعادی مطلوب
  • رادیواپک
  • آماده سازی : مخلوط کردن به نسبت 3 گرم پودر + 1 میلی لیتر مایع
  • زمان کارکرد : 3 دقیقه در دمای اتاق
  • ستینگ تایم : 5 الی 7 دقیقه
  • 10 الی 15 دقیقه زمان برای برداشت اضافات
  • محتویات بسته: 35 گرم پودر + 15 میلی لیتر مایع
برند:Cavex


عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .