ریوا سیلور حاوی نقره کپسولی 50 عددی – SDI riva silver

تماس بگیرید

ترمیم های کلاس I و II کوچک

ترمیم دندان های شیری

ترمیم دندان های سالمندان

ترمیم های  کلاس V در شرایط غیر زیبا

افزایش هسته

پر کردن موقت

ترمیم هایی که در آن رادیوپاسیتی مطلوب است

ترمیم در این زمینه با استفاده از تکنیک THE ART

پرکننده های موقت ریشه 

بسته بندی 50 عدد کپسول

ساخت کشور استرالیاعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .