3M-Filtek z250-کامپوزیت

تماس بگیرید

سابقه طولانی کلینیکی موفق.
عدم چسبندگی به اینسترومنت و فرم گیری بسیار راحت.
رادیو اپاسیتی بالا به علت وجود فیلرهای زیرکونیا- سیلیکا.
Universal Dentin کامپوزیتی که می تواند نقش اپک را ایفا کند و در بسیاری از ترمیم های esthetic zone  بسیار موثر واقع می شود.
برند:3Mعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .