محلول آشکارساز پلاک دندانی گارنت-Avant Dental Supply-Garnet Disclosing Solution

تماس بگیرید

  • آشکارساز سریع پلاک
  • استفاده با رول پنبه پس از برساژ یا کشیدن نخ دندان
  • محلول غلیظ و سریع برای افشای پلاک باقیمانده در امتداد خط لثه
  • حجم: ۳۰ میلی لیتر
  • محصول کشور: آمریکا