فایل پروتیپر دنسپلای – DENTSPLY

تماس بگیرید

تنوع تیپر

سطح مقطع مثلثی شکل

تنوع قطر

زاویه برش کارآمد

زاویه هلیکال متغیر و عدم پیچش ناگهانی فایل

انعطاف پذیری بالاعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .