ست قالبگیری افزایشی بتاسیل Muller omicron – Betasil

تماس بگیرید

آبدوست بودن

کمترین میزان تغییر شکل

ثبت دقیق جزئیات

مقاوم در برابر مواد ضدعفونی کننده

دارای خاصیت Thixotropic

قابلیت ثبت 97.5 درصد جزئیات نواحی دهان

از لحاظ فیزیولوژیکی خنثی

ست شامل: یک عدد پوتی و دو عدد واشعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .