خمیر کلسیم هیدروکساید:

خمیر کلسیم هیدروکساید خمیری است، که به عنوان آستر در حفره های عمیق و برای پوشش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌شود.

حساسیتهای عاجی از جمله مشکلات شایعی است که بسیاری از بیماران به اشکال گوناگون از آن شکایت دارند. علت ایجاد این حالت، باز شدن توبولهای عاجی به محیط دهان است که در اثر عواملی همچون شکستگی، سایشهای پاتولوژیک دندان و به خصوص بعد از جراحی های پریودونتال ایجاد می‌شود. تاکنون درمانهای بسیاری برای این مشکل پیشنهاد شده است. هیدروکسید کلسیم نیز از جمله موادی است که جهت درمان حساسیتهای عاجی بعد از جراحی های لثه ممکن است کاربرد داشته باشد.

در بیشتر موارد وقتی جراحی پریودنتال تکمیل می‌گردد، ناحیه مورد عمل توسط پانسمان پریودنتال پوشیده می‌شود. پس از حذف پانسمان مزبور، حساسیت‌های عاجی از جمله مشکلات شایع بیماران بعد از جراحیهای لثه می‌باشد. یکی از موادی که جهت رفع این مشکل استفاده شده، هیدروکسیدکلسیم است.