محلول شستشو و ضدعفونی کننده کانال:

از گذشته تا به امروز باکتری‌ها به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده ضایعات پالپ و اپیکال شناخته شده اند.

برای دستیابی به نتایج مطلوب در مدیریت عفونت در بخش اندودنتیک، تشخیص مشکل و حذف عوامل ایجاد کننده اهمیت دارد.

شستشو و ضدعفونی کردن کانال عبارتست از شستن حفره دندان با آب یا مایع دارویی. از طرف دیگر ضد عفونی کننده به عنوان عاملی تعریف می‌شود که فعالیت میکرو ارگانیسم‌های ایجاد کننده بیماری را از بین می‌برد یا مهار می‌کند.

هدف از شستشو و ضد عفونی کردن کانال چیست؟

  • دفع مواد زائد
  • حل کردن بافت‌های آلی و معدنی
  • جلوگیری از تشکیل لایه اسمیر یا حل شدن آن

ویژگی‌های یک محلول ضد عفونی کننده ایده‌ آل:

محلول شستشو و ضدعفونی کننده ایده آل باعث ایجاد تحریک بافت‌های آپیک نشود.

پایداری در محلول

دارای اثر ضد میکروبی طولانی مدت و پس از استفاده اثر ضد باکتریایی پایدار باشد.

در حضور خون، سرم و مشتقات پروتئینی بافت فعال باشد.

کشش سطحی پایینی داشته باشد.

ساختار دندان را لکه‌دار نکند.

قادر به فعال شدن در محیط کشت باشد.

علاقه مندم
علاقه مندم

اندودنتیکس

اژنول – AV EUGENOL

157,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
125,000 تومان225,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

شستشو و ضدعفونی کننده کانال

محلول فرمو-کرزول Morvabon-Formo-cresol

170,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
110,000 تومان295,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

شستشو و ضدعفونی کننده کانال

محلول هیپوکلریت سدیم – 5.25% Nik Darman-Hyponic

125,000 تومان300,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
128,000 تومان295,000 تومان
علاقه مندم