پیپر یا کن کاغذی چیست؟

 یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.

کاربرد آن:

در درمان ریشه برای خشک کردن  جذب مواد مایع وجود در کانال ریشه دندان استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که پیش از مصرف، کانال ریشه دندان کاملا ضد عفونی و شست و شو شده باشد.

استفاده از absorbent point قبل از گوتا پرکا می‌باشد.

ویژگی ها :

  • انعطاف پذیر به منظور کاربرد  آسان
  • شکل یکنواخت
  • اندازه ها و نوع ها دارای دقت بالا
  • راهنماهای رنگی برای شناسایی آسان اندازه ها