MTA:

سنگ معدنی تری اکسید (MTA)، که عمدتا از سیلیکات تری کلسیک ، آلومینات تری کلسیک ، اکسید بیسموت تشکیل شده است. یک سیمان خاص ریشه است.

این ماده از ذرات ریز آبدوست ساخته شده است که در صورت وجود رطوبت یا خون سفت می‌شوند.

در مقایسه با مواد کلاسیک برای پرکردن ریشه مانند آمالگام ، سیمان، Super-EBA و IRM‌ ، این مواد سازگار با محیط زیست ، رادیوپک و نفوذ آنها سخت تر است.

همچنین این مواد دارای ظرفیت آب بندی عالی است. تجربیات بالینی نشان می دهد که چگونه MTA نه تنها در موارد جراحی اندودنتیک، آپیسکتومی و پرکردگی عقب، بلکه در پر کردن آب بندی سوراخ های محفظه پالپ و ریشه، سلب، بازجذب داخلی، بازآرایی، پارگی و آپیکال یک ماده انتخابی است.