پرایمر دندانپزشکی

پرایمر دندانپزشکی یک ماده شیمیایی است که قبل از استفاده از سمان یا کامپوزیت بر روی دندان به کار برده می‌شود تا اتصال بهتری بین دندان و ماده ترمیمی ایجاد شود. پرایمرها به عنوان بخشی از سیستم باندینگ دندانی عمل می‌کنند، و معمولاً حاوی موادی هستند که به تقویت پیوند شیمیایی بین ماده ترمیمی و ساختار دندان کمک می‌کنند. این محصولات می‌توانند به شکل مایع یا ژل ارائه شوند و برای ترمیم‌های دائمی و موقت استفاده می‌شوند.

پرایمرهای دندانپزشکی نقش مهمی در افزایش استحکام اتصال بین مواد ترمیمی مانند زیرکونیا، آلومینا و سطوح فلزی با مواد رزینی دارند. این پرایمرها از مونومرهای هیدروفیلیک تشکیل شده‌اند که در حلال‌های محلول در آب قرار دارند تا جریان خوب و نفوذ عمیق در دنتین هیدروفیلیک را تضمین کنند. آن‌ها استحکام اتصال را به گونه‌ای افزایش می‌دهند که امکان نصب پوشش‌های غیر مستقیم جزئی و تقویت استحکام باندینگ سایر رزین‌ها را فراهم می‌کند.

در دنتال اکسپرس، ما مجموعه‌ای از پرایمرهای دندانپزشکی را ارائه می‌دهیم.