علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

ساکشن رومیزی شارژی Yuwell 7E- D

6,200,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

دستگاه ساکشن برقی STS

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی SUN مدل S500

74,900,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

یونیت بلمونت مدل Belmont -G1

450,000,000 تومان