آب مقطر ساز در دندانپزشکی

دستگاه آب مقطر ساز یکی از کاربردهای آن در دندانپزشکی است.

آب مقطر نوعی آب خالص بوده و کاربردهای بسیاری در زمینه پزشکی دارد.

آب مقطر دارای کاربرد های زیادی است.

دستگاه آب مقطرساز دندانپزشکی یکی از تجهیزات دندانپزشکی است. که با استفاده از فرآیند میعان و تبخیر، کار تبدیل آب شور یا آب شرب را به آب مقطر انجام می دهد.

تجهیزاتی مانند دستگاه اتوکلاو برای انجام فرآیند استریلیزاسیون به آب مقطر نیاز دارند. زیرا در این نوع آب ناخالصی وجود نداشته و وجود رسوب در آب می تواند کارکرد دستگاه اتوکلاو را با مشکل رو به رو کند.

به طور کلی از آب تقطیر شده در زمینه ی استریل سازی، آزمایشگاه ها و مراحل شست و شو در صنعت دندانپزشکی استفاده می شود.  در فرآیند استریل کردن توسط اتوکلاو، لازم است. که از آب مقطر استفاده شود. آب مقطر سبب افزایش طول عمر اتوکلاو می شود. زیرا املاح و ناخالصی های موجود در آب می توانند سبب رسوب در قسمت هایی از اتوکلاو گردد.و این امر موجب ایحاد آسیب به اینسترومنت ها می گردد.

آب مقطر در واقع آب خالص است.که توسط روش تقطیر ناخالصی های آن از جمله مواد معدنی و فلزات از آن جدا شده اند. تقطیر روشی است. که در آن بخار حاصل از آب گرفته می شود. و این بخار خالص بوده، زیرا که ناخالصی ها همراه با آن بخار نمی شوند. و در کف ظرف باقی می مانند. البته تقطیر در این روش با شرایط ویژه ای صورت می گیرد.