تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ بزرگ LED مدل AjTeb -LRG

2,600,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – CTX-ABS

2,690,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – MD-ABS

1,790,000 تومان