تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ بزرگ LED مدل AjTeb -LRG

4,350,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – CTX-ABS

3,890,000 تومان

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – MD-ABS

2,890,000 تومان