علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ بزرگ LED مدل AjTeb -LRG

2,600,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – CTX-ABS

2,390,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – MD-ABS

1,490,000 تومان