علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

کارور هولن باخ – Dena Pouya

69,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

لوازم و ابزار جانبی مواد ضدعفونی کننده

برس مخصوص اچ و باند (100 عددی) – SDI Points

160,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

قلم کامپوزیت Falcon

360,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

سکشنال ماتریکس – TDV

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

نوار ماتریکس تافل مایر – TDV

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

نوار ماتریکس شفاف متری – TDV

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

وج چوبی TDV

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

وج چوبی آناتومیک

تماس بگیرید