علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات دندانپزشکی

کوره پخت پرسلن Sirio مدل SR-852

116,000,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – CTX-ABS

2,390,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

تجهیزات تصویربرداری و بزرگنمایی

نگاتوسکوپ LED مدل AjTeb – MD-ABS

1,490,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

اینسترومنت

پنس براکت- Falcon

280,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

اینسترومنت

پنس باکال تیوب-Falcon

280,000 تومان380,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
1,925,000 تومان2,541,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار ایمپلنت

کامپکتور هالو – Falcon

390,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار ایمپلنت

بن کالکتر-Falcon

1,700,000 تومان