1% تخفیف
قیمت اصلی 840,000 تومان بود.قیمت فعلی 829,000 تومان است.
2% تخفیف
قیمت اصلی 770,000 تومان بود.قیمت فعلی 755,000 تومان است.