شستشو و ضدعفونی کننده کانال

محلول هیپوکلریت سدیم – 5.25% Nik Darman-Hyponic

180,000 تومان410,000 تومان
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند