6% تخفیف
قیمت اصلی 3,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,350,000 تومان است.
8% تخفیف
قیمت اصلی 3,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,250,000 تومان است.