26% تخفیف
قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
12% تخفیف
قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.
3% تخفیف
قیمت اصلی 985,000 تومان بود.قیمت فعلی 955,000 تومان است.
5% تخفیف
قیمت اصلی 825,000 تومان بود.قیمت فعلی 785,000 تومان است.